logo9
 • QUÈ ÉS EL CENTRE D'ESTUDIS COLOMBINS


 • El Centre d'Estudis Colombins és una Associació amb caràcter jurídic propi que aplega experts, estudiosos i simpatitzants, cadascú amb una funció definida, interessats en la recerca, l'estudi i la promoció dels lligams històrics que hi ha, des de qualsevol vessant de la ciència, entre els Països Catalans, el Descobridor i la Descoberta aliens, en principi, als esdeveniments posteriors de la conquesta i la colonització.

 • OBJECTIU I CONTINGUT DEL CENTRE


 • El Centre es proposa com a primer objectiu la recerca en el camp històric sobre Colom i el món català. Aquest objectiu es concreta en el contingut següent: Aplegar els estudiosos del tema per conjuminar esforços a fi d'avançar en l'estudi de la vinculació històrica de Colom, de la seva vida i la seva obra i els Països Catalans actuals, amb criteris de recerca programada i rigorosa. Promoure l'interès en el món de la intel·lectualitat, i en l'àmbit social en general, per un tema que, tot i la implicació catalana certa, no ha estat tractat en el desenvolupament dels estudis històrics en la mesura justa malgrat la seva importància provada. El Centre d'Estudis Colombins manté una recreca constant i aprofundida sobre Colom i el Món Català. Com correspon a una institució de caràcter acadèmic desenvolupa la seva recerca per mitjà del mètode científic, cosa que li ha valgut el reconeixement nacional i internacional. Fomentar l'edició de treballs, obres i altres materials fruit de la recerca sobre la vida i l'obra del descobridor en el marc de la història i la cultura catalanes.

 • ELS SOCIS COL·LABORADORS I SIMPATITZANTS


 • El Centre d'Estudis Colombins està format per socis col·laboradors i simpatitzants, i és regit per una Junta Directiva, elegida anualment en Assemblea General Ordinària. Els socis col·laboradors assumeixen especialment, en funció de llur especialitat, les tasques de recerca i estudi, elaboren treballs i intercanvien opinions de caire científic. Els simpatitzants esmercen llur pertinença al Centre amb contribucions de diversa mena, des de l'aportació de materials documentals fins a les tasques de promoció, entre d'altres.

 • ACTIVITATS DEL CENTRE


 • La pertinença al Centre d'Estudis Colombins ofereix als socis una sèrie d'activitats.

  Activitats anuals

  L'Assemblea General Ordinària, màxim òrgan de decisió, aprova el programa anual de l'entitat, l'estat de comptes i el pressupost, i elegeix també la Junta Directiva.

  Activitats trimestrals

  Elaboració i edició del Butlletí del Centre, òrgan de relació i informació dels associats. Té un caràcter sobretot acadèmic i és l'exponent dels treballs de recerca dels socis.

  Activitats mensuals

  Mensualment, al llarg del curs acadèmic, hom celebra la Tertúlia Colombina, palestra on els estudiosos nostrats i forasters exposen temes que són fruit de la seva recerca o estudi. L'acte, doncs, té un caràcter científic i divulgador. Consisteix en una conferència amb col·loqui.

  Activitats no periòdiques


  Conferències, col·loquis i taules rodones a peti­ció d'associacions i entitats.

  Edició i difusió de treballs que elaboren els socis.

  Promoció de l'edició de llibres que facin referència a Colom i el món català.

  Biblioteca i fons documental per a consulta dels socis. D'aquests fons en formen part el Llegat Colomer Monset i el Llegat Josep Msaria Castellnou.

  Organització de cursos de formació per als associats (paleografia, història, noves metodo­logies d'investigació).